กิจกรรมบุญต่างประเทศ ตามรอยเส้นทางแห่งศรัทธา อินเดีย เนปาล พม่า 9คืน/8วัน วันที่ 11-19 ตุลาคม 2560

รายละเอียดกิจกรรม รวม 9 หน้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : FM10425buddhamonthon_11-19-Oct-2017-India-Napal-Myanmar.pdf